GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
TR
EN


DUYURULAR
ETKİNLİKLER
Anasayfa

Radyo Televizyon Programcılığı Programı ve Basım ve Yayın Teknolojileri Programı
 
Radyo Televizyon Programcılığı Programı ve Basım ve Yayın Teknolojileri Programı görsel, işitsel, basılı ve elektronik ortamda kitle iletişim araçlarını tanıyan, özelliklerine göre bu araçları en verimli kullanabilen elemanlar yetiştirmektedir.
Bölüm öğrencileri eğitimleri sırasında kullanacakları araçları tanımanın yanında, kavramlar ve meslek hayatında karşılaşacağı durumlara da çözüm bulabilecek şekilde donanımlı olarak yetiştirilmektedir

                                                                     

Programın Amacı
Radyo Televizyon Programcılığı Programı ve Basım ve Yayın Teknolojileri Programı özellikle kitle iletişim ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayıncılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. Çeşitli olayları kavramaya yarayacak uzmanlık bilgileri veren, iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir programdır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016